– Körsång med fokus på hälsa och välmående

Svängrum kan hjälpa din arbetsplats, kompisgäng, äldreboende och föreningar med flera olika sångaktiviteter. Körsång är friskvård som skapar glädje och gemenskap.

“Sjung på jobbet” – personalkör på arbetsplatsen
Samla dina sångsugna kollegor och låt körledaren komma till er på lunchrasten eller efter arbetstid. Upplägg och antal tillfällen efter era önskemål.

Seniorkör – körsång för seniorer på äldreboenden, kommunens mötesplatser och för PRO-föreningar

Kanske ett enskilt tillfälle med vårsånger eller regelbundna sångtillfällen?
Det är aldrig för sent att börja sjunga! Körledaren kommer till er och fokus ligger på sånger med hög igenkänningsfaktor. Forskning visar på att körsång kan ha god effekt både för minnet och det allmänna välbefinnandet och här är sångglädjen det centrala och den gemenskap sången skapar. Upplägg och antal tillfällen efter önskemål.

Förskolepersonalkör – inspirationskick för personal i förskolan
Fortbildning där ni får användbara tips, ny repertoar och inspiration till mer musicerande i förskolan. Kan med fördel koordineras inom hel kommun.

Förskolerytmik – rytmik för barn och pedagoger i förskolan
Med sång- och rörelseglädje som utgångspunkt utvecklar vi motorik, social förmåga och språk på ett konkret sätt

Körworkshop “Prova på-kör” med vänner, kollegor eller föreningsmedlemmar
Garanterat stämningshöjande aktivitet, som passar utmärkt vid kick-off, after work, på mötesplatser för seniorer och äldreboenden eller varför inte när kompisgänget vill träffas och hitta på något utöver det vanliga. Välj ut favoritlåtarna och låt körledaren ackompanjera er! Upplägg efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information