Svängrum kan hjälpa din arbetsplats, kompisgäng eller förening med flera olika friskvårds-aktiviteter. Sång är personalvård som skapar glädje och gemenskap.

“Sjung på jobbet” – personalkör på arbetsplatsen
Samla dina sångsugna kollegor och låt körledaren komma till er på lunchrasten eller efter arbetstid. Upplägg och antal tillfällen efter era önskemål.

Förskolepersonalkör – inspirationskick för personal i förskolan
Fortbildning där ni får användbara tips, ny repertoar och inspiration till mer musicerande i förskolan. Kan med fördel koordineras inom hel kommun.

Förskolerytmik – rytmik för barn och pedagoger i förskolan
Med sång- och rörelseglädje som utgångspunkt utvecklar vi motorik, social förmåga och språk på ett konkret sätt

Seniorkör – körsång för seniorer på kommunens mötesplatser, för föreningar eller äldreboenden
Det är aldrig för sent att börja sjunga! Körledaren kommer till er och fokus ligger på trallvänliga sånger med hög igenkänningsfaktor. Upplägg och antal tillfällen efter önskemål.

Körworkshop “Prova på-kör” med vänner eller kollegor
Garanterat stämningshöjande aktivitet, som passar utmärkt vid kick-off, after work eller när kompisgänget vill träffas och komma i julstämning. (går att ändra efter säsong). Välj ut favoritlåtarna och låt körledaren ackompanjera er! Upplägg efter era önskemål.

Kontakta oss för mer information