“Sjung på jobbet” – Personalkör på arbetsplatsen

Samla dina sångsugna kollegor och låt körledaren komma till er på lunchrasten eller i anslutning till arbetsdagens slut. Upplägg och antal tillfällen efter era önskemål.

Du vet väl om att körsång klassas som avdragsgill friskvård!