Barn & familj

Svängrum erbjuder flera aktiviteter för barn och familj.

Julrytmik

Ett fartfyllt rytmikpass för familjen, där vi blandar rörelsesånger med julens svängiga sånglekar.

Ålder: 0-2 år (syskon är välkomna till julrytmiken!)

Tid: 30 minuter

Babyrytmik (kurs)

Under våren kan du komma med ditt barn på babyrytmik. Varje kurs består av 5 tillfällen!

Ålder: 0-ca. 18 mån. (1 vuxen och 1 barn)

Tid: 30 min.