Svängrum startades våren 2005 med målsättningen att på ett personligt sätt uppmuntra till sång i alla sammanhang och erbjuda ett varierande utbud för både stora och små.

Jag heter Katarina Nilsson Bremer och är utbildad musiklärare med stort intresse för körsång. Redan under min studietid vid Musikhögskolan i Malmö började jag leda egna körer, vilket jag nu gjort i 25 år.

Mellan 2016-2023 arbetade jag som musikpedagog på Malmö Live Konserthus med ansvar för att utveckla den musikpedagogiska verksamheten där; babyrytmik, studiebesök, lunchkör, Nallesväng mm.

Att leda sångaktiviteter med skiftande inriktningar, som företagskörer, kyrkokörer, seniorkörer, barnkörer, babyrytmik och ”våga sjunga”- körer under många år, har bidragit till en stark övertygelse om att sång är något alla kan ha glädje av!

Svängrum utvecklas hela tiden och erbjuder även förskolepersonalkör, “Sjung på jobbet”- personalkör på arbetsplatsen, kick-off/teambuilding, enskild sång-undervisning och solistframträdanden vid dop, bröllop och begravning.