Förskolepersonalkör – inspirationskick för personal i förskolan
Fortbildning där ni får användbara tips, ny repertoar och inspiration till mer musicerande i förskolan. Perfekt till utbildningsdagar eller fortbildningskväll. Kan med fördel koordineras inom hel kommun.

Förskolerytmik – rytmik för barn och pedagoger i förskolan

Musikpedagogen kommer ut till förskolan och leder rytmikpass, där barn och pedagoger möts genom musiken.
Med sång- och rörelseglädje som utgångspunkt tränas motorik, social förmåga och språk på ett konkret sätt.